394 Toplam Yorum Sayısı
378 Toplam Konu Sayısı
77 Toplam Üye Sayısı
3.39 Günlük Ortalama Yorum
3.25 Günlük Ortalama Konu
0.66 Günlük Ortalama Kayıtlar
5.12 Üye Başına Ortalama Yorum
4.91 Üye Başına Ortalama Konu
0.04 Konu Başına Yorum
25.97% Yorum Yazanların Ortalama